O nama

O organizaciji:

 NVO ‚‚ MILENIJUM‚‚ je nevladina, omladinska, neprofitna organizacija,osnovana od strane mladih ljudi, željnih boljih uslova života. Organizacija je osnovana 1999.godine, a registrovana 2000. godine.  U periodu od 2004 – 2006. godine mladi ljudi koji su volonterski radili u organizaciji odlaze na fakultute, tako da  organizacija  prestaje sa radom.  Međutim početkom 2006. godine okuplja se nova grupa aktivnih mladih ljudi i organizacija nastavlja sa svojim radom. Od tada pokušavamo privući što veći broj mladih da se uključe u rad organizacije, da razviju volonterski duh, da doprinesu razvoju svoje zajednice, da organizuju humanitarne akcije i sl. Mi smo mala organizacija,  ali pokušavamo da poboljšamo kvalitet života kako omladine, tako i cjelokupnog stanovništva opštine Srbac.
Od 2006. do 2012. godine uradili smo niz projekata koje su finansirali Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Ministarstvo civilnih poslova BiH, SHL, SIDA, USAID, Opština Srbac.  Organizovali smo veliki broj humanitarnih akcija za djecu sa posebnim potrebama, za mlade iz naših škola kojima je potrebna finansijska pomoć , kao i za djecu iz višečlanih porodica u saradnji sa Centrom za socijalni rad. U svim do sada realizovanim projektima volonteri su učestvovali u najvećoj mogućoj mjeri, i organizacija danas broji 73 volontera što smatramo našim najvećim uspjehom.

Naša misija podrazumijev razvoj omladinskih grupa i organizacija u lokalnoj i regionalnoj zajednici i njihov aktivni angažman u društvenim procesima. Kroz vlastite programe i programe drugih organizacija zalažemo se za reformu u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zaštite zdravlja, zaštite životne sredine te brži i  kvalitetniji razvoj civilnog društva.
Naša vizija je organizovanje, uticaj i podupiranje aktivnosti koje su od neposrednog značaja za mlade.

Ciljevi organizacije:

1.Povezivanje i jačanje organizacione strukture omladinskih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou i stvaranje baze za održivi humani razvoj kroz osnaživnje, produktivnost, pravednost, održivost i sigurnost.

2.Mogućnosti efikasije saradnje omladinskih NVO radi većeg angažovanja mladih u kreiranju politike razvoja lokalne i regionalne zajednice, poštujući opštu deklaraciju o pravima čovjeka.

3.Podizanje nivoa obrazovanja mladih i njihova bolja informisanost kroz brži i kvalitetniji protok i razmijenu informacija, razmjenu volontera,đaka i studenata, civilnu  edukaciju interaktivnim  metodama rada, razvijanje regionalne saradnje i interkulturalno  učenje.

Vikipedija o nevladinim organizacijama:

Nevladine organizacije su specifična forma organizovanja građana. Termin se masovno koristi u zadnje dve decenije i usko je povezan sa pojmom civilnog društva. Bez shvatanja pojma civilnog društva nije moguće u potpunosti shvatiti ovaj pojam. Pored termina „nevladina organizacija“ koristi se i termin „udruženje građana“.

Jedna korisna definicija civilnog društva je da je ono “Sfera institucija, organizacija i pojedinaca locirana između porodice, države i tržišta u kojoj ljudi učestvuju volonterski da unaprede zajedničke interese.”

Oblast preklapanja predstavlja mesto gde se snage države (zakonodavna, sudska i izvršna vlast), biznisa i građana objedinjuje da bi se kreirao normativni prostor za demokratiju, društvenu odgovornost i zaštitu javnih interesa.

Oznake volontiranja:

  1. Dobrovoljnost: rad se obavlja bez ikakve prisile – volonter to radi zato što želi.
  2. Neplaćenost: rad se obavlja besplatno bez naknade ili želje za zaradom.
  3. Solidarnost: rad se obavlja zbog suosjećanja i empatije prema drugima, iz želje da se nekome pomogne.
Advertisements